Hizmetler

Aydınlatma, Priz ve Klima vb.

Enerji Tüketimi Takibi

Durum Verilerini Raporlar

UPS Durum Bilgileri

Üretilen ve Tüketilen Rnerjinin Anlık Olarak İzlenmesi