AKTİF / Reaktif Takibi

Sorun nedir?

 

 • Enerji Tüketimi Takibi
 • Enerji kalitesi izleme ve cezalara neden olabilecek faktörlerin tespiti
 • Enerji Kalitesinden kaynaklanan elektronik cihaz arızaları
 • İşletmenizde reaktif / aktif enerji takibi
 • Reaktif kaynaklar nedeniyle ay sonunda faturanıza tazminat cezası eklendi
 • Cezaya neden olan tazminatın günlük, haftalık ve aylık takibi
 • Reaktif ve Aktif bozunma saatleri takibi
 • İzlenen kompanzasyon rölesinin resmi sayaç ile periyodik karşılaştırması

 

Çözüme Nasıl Yardımcı Olur?

 

 • Enerji tüketimi ve kalitesi ölçülür
 • Enerji kalitesi analizi yaparak elektronik cihazların ceza ve arızalarına neden olan ve olabilecek sebeplerin tespitini sağlar.
 • Tüm cihaz ve makinelerin kullandığı enerji aktif / reaktif olarak rapor edilir.
 • Kullanılan kompanzasyon rölesi ile bütünleşir.
 • Aktarıcıdan alınan bilgiler düzenli olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.
 • Ceza sınır oranlarına yaklaşıldığında veya aşıldığında ilgili taraflara bildirimde bulunulur, kural motoru tarafından tanımlanan işlemler gerçekleştirilir.